Antolaketa

Primary tabs

 • FUNTZIO NAGUSIA

  Ikastolaren funtzionamendu orokorraren erantzule ofiziala da

  Funtzioak

  1. Klaustroaren izendapena kontutan harturik Zuzendaria pedagogikoa, etapako Koordinatzaile Pedagogikoak eta zuzendaritza taldea definitu eta onetsiko ditu.
  2. Orokorrean, Ikastolako kolektibo desberdinen arteko elkarlana eta adostasuna zaintzea, Hezkuntza Proiektuaren garapena eta estrategia helburuak denon ahaleginekin hoberen lortzeko.
  3. Klaustroak aurkezten dituen planak onartzea, bidezkoa bada, eta bere segimendua egitea, aurretik adierazitako adierazle eta helburuen erreferentziaz.
  4. Pertsonal kontrataziorako onartutako prozedura administratibotik hautapenak erabakitzea, garaian garaiko arauzko beste organo edo parte hartzaileen eskubideak baztertu gabe.
  5. Ikastolaren partizipazioa ekintza kulturaletan eta orokorretan potentziatzea, horretarako irizpideak finkatuz.
  6. Ikastolako estrategia plana definitu eta komunikazio plana garatu. Ikasturteko Ikastetxeko Plana, estrategiari loturiko helburu eta adierazleekin eta urtean zehar jarraipena egin. Adierazitako helburuen arabera Urteko plana ebaluatu eta hobekuntza lerro nagusiak definitu. Urteko planaren memoria onartzea.
  7. Ikastolaren azpiegiturari dagokionez (Instalazioa, ekipamendua, zerbitzuak,...) segimendu eta beharrak bideratzea, dagokionean Batzar Orokorraren ahalmena eta erabakiak kontuan izanda.
  8. Arlo administratiboari dagokion martxa orokorra ikuskatzea eta hala baderitzo, zuzentzea.
  9. Denon artean egindako Ikastolaren Hezkuntza Proiektua burutzea eta dagokion jarraipena egitea, Batzar Orokorrak onar dezan.
  10. . Instituzio desberdinekiko Ikastolaren harremanak zaintzea eta dagokionean (Herriko Eskola Kontseiluan, Federazioan,...) Ikastolaren ordezkariak hautatzea.
  11. Batzar Orokor Ohizkoa eta Bereziak konbokatzea, eta halaber batzordekide berriak proposatzea.
  12. Batzar Orokorrak delega diezazkiokeen gainerako funtzioak.
  13. Batzordeak Lehendakariaren eta Idazkariaren funtzioak izendatuko ditu

  OSAKETA:

  GURASOAK LANGILEAK

  Itziar Elorza Aizpuru (Lehendakaria)
  Eider Larrañaga Arrieta (Lehendakariordea)
  Miren Agirrezabalaga Etxeberria
  Aitzpea Agirrezabalaga Beristain
  Jon Zaldua Brit
  Aritz Larreta Bereziartua
  Mireia Esnal Oliden
  Gurutze Ostolaza Amilibia

  Fernando Rojo Tolosa (Idazkaria)
  Maite Pardo Aldabaldetreku
  Marijo Arias Davila
  Amaia Arruti Altube
  Ines Etxabe Belamendia
  Imanol Esnal Genova
  Eneritz Garmendia Iturria
  Zelia Juaristi Galarraga

  Olatz Zubimendi Aramendi (Zuzendaria)
  Unai Lekuona Zabala (Administrari Orokorra)

  Azpibatzordeak

  • Batzordearen erabakiak prestatzeko eta aberatsagoak izan daitezen, azpibatzordeetan banatuko dira batzordekideak.
  • Azpibatzordeak, gutxienez, hauek izango dira: 1. Pedagogikoa, 2. Ekonomia eta azpiegitura, 3. Zerbitzuak (jangela eta garraioa), 4. Kirola.
  • Horretaz gainera, Batzordeak izendatuko ditu beste zenbait ekintzen arduradunak: kontrataziorako Komisio Parekidearen kideak eta unean uneko beharrei erantzuteko besteren batzuk.
  • Azpibatzorde guztiok gutxienezko osaketa behintzat izango dute kasu guztietan, gutxien hori batzordekideena izanik. Bestalde, azpibatzorde hauek irekiak izango direnez, nahi duten guraso, langile eta, egokitzen denean, ikasleak izango dituzte partaide, azpibatzorde bakoitzak dituen premien arabera autonomia izango duelarik, beti bere dinamika baten barruan.
  • Gutxienezko osaketa beteko da Batzordearen aldaketaren arabera.
  • Kasu guztietan, bere idazkaria izango du eta Batzordeari proposamenak idatzita pasako dizkio.
  • Azpibatzordeek onartutako proposamenak gehiengo arruntez erabakiko dira.