HAURREN EGOERA ULERTUZ... HELDUAREN LEKUA ARGITU

6-12 HAURREN HEZIKETA

- Adin hauetan zertan ari diren haurrak, zeintzuk diren beren ezaugarri eta interes nagusiak bizitzan eta horren aurrean zein den helduen lekua, jarrerak, jokabideak...

- Aurren garapenaren gorabeherak ulertu gure erantzunak egokitu ahal izateko.

- Ez daude errezeta magikoak, soluzio magikoak, baina erantzunak sortu ditzakegu beraien bizitzaren subjetuak izaten. Sozializatzeko baliabide eta baloreak eraikitzen lagundu diezaiekegu.

IZENA EMAN